Zapewne zauważyliście Drodzy Rodzice, że od początku rokosz szkolnego staramy się pracować z dziećmi metodą projektów edukacyjnych. Chciałybyśmy Państwu troszkę przybliżyć strukturę i cele takiej formy pracy z dziećmi na jaką postawiłyśmy w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych. Metoda projektu edukacyjnego polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą. 

Projekt, to metoda w której :

 • dziecko, lub grupa prowadzą badania na jakiś temat, który jest dla nich ważny i odnosi się do ich życiowychdoświadczeń;
 • aktywność badawcza może trwać dłuższy czas;
 • dzieci planują działania samodzielnie lub w grupach (integrując się ze sobą);
 • dzieci mają możliwość wyboru miejsca zajęć;
 • dzieci mają możliwość wyboru materiałów dydaktycznych.

Zalety metody projektu

 Społeczne:

 • rozwiązywanie problemów
 • negocjacje
 • ustalanie strategii działania
 • przewidywanie życzeń i odczuć innych osób.

Rozwój intelektualny:

 • uczy się: myślenia krytycznego; stawiania hipotez; przewidywania i weryfikowania przewidywań; dociekliwości; wytrwałości w dążeniu do rozwiązywaniu problemu
 • pogłębianie wiedzy: swoboda inicjowania i rozwijania własnych zainteresowań poprzez samodzielny dobór działań dzieci;

Rozwój samodzielności

Mały Optymista :

 • sam określa swoje cele
 • sam kieruje swoją aktywnością
 • sam bierze odpowiedzialność za własną pracę
 • sam sobą kieruje
 • sam ocenia swoje osiągnięcia
 • sam dobiera działania
 • sam wybiera materiały do pracy

Pozostałe zalety:

 • różnorodność działań
 • udział wszystkich dzieci
 • samodzielność
 • wzrasta poczucie własne wartości (mam sukces)
 • rozwijanie kreatywności
 • włączenie rodziców w realizację projektu: zbierają materiały, książki, występują w roli ekspertów, towarzyszą wwycieczkach, biorą udział w wydarzeniu kulminacyjnym