Od 7.11 do 10.11.2016r. realizowaliśmy projekt edukacyjny "Moja Ojczyzna".

Projekt ten umożliwił dzieciom podróżowanie po naszym kraju i odkrywanie najciekawszych jego zakątków. 

Działania edukacyjne projektu inspirowały aktywność społeczną, poznawczą, językową, artystyczną i ruchową dziecka. Pozwoliły na zdobycie przez dzieci nowych doświadczeń, wyposażyły ich w wiedzę i umiejętności, przybliżyły dzieciom symbole narodowe  i rozbudziły zainteresowanie własnym krajem

            Baśnie i legendy przybliżyły małym obywatelom bogate tradycje naszego narodu, dostarczyły dzieciom wiadomości o świecie i wywołały wiele wzruszających przeżyć. 

Poprzez zabawę rozbudzona została dziecięca ciekawość, umożliwiająca odkrycie własnych możliwości twórczych.

Zajęcia plastyczne umożliwiły dzieciom rozwijanie ich kreatywności i inwencji twórczej. Praca w grupach stworzyła szanse przełamania lęków i oporów w realizacji wspólnych zadań, nauczyła dzieci postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami.
A kiedy ta podróż dobiegła końca, dzieci pogłębiły swoją wiedzę o Ojczyźnie, rozwinęły poczucie dumy z własnego kraju i z bycia Polakiem, nauczyły się wzajemnej akceptacji, odpowiedzialności, umiejętności współdziałania, otwartości i tolerancji wobec innych, rozwinęły kompetencje warunkujące rozumienie świata oraz właściwe relacje międzyludzkie.             

Zajęcia realizowane w ramach projektu uatrakcyjniły pobyt dzieci w przedszkolu. Pozwoliły również rodzicom na włączenie się w realizację projektu wzbogacając bazę grup o materiały ukazujące piękno naszego kraju, zorganizowanie straganu z przetworami
z domowej spiżarni oraz przygotowanie przez nich dla dzieci i rodziców degustacji polskich potraw i przetworów. 

            Za pomoc w realizacji projektu wszystkim Rodzicom

Serdecznie Dziękujemy