Od poniedziałku 21.11.2016 do piątku 25.11.2016 realizowaliśmy w naszym przedszkolu projekt edukacyjny pt.” Bo co może mały człowiek?”. Celem projektu były przybliżenie i zrozumienie przez dzieci faktu, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej polega nie tylko na korzystaniu z praw jakie dzieci posiadają ale również na wypełnianiu obowiązków. Właśnie w przedszkolu zdobywa się pierwsze informacje na temat Konwencji Praw Dziecka. Im wcześniej dziecko zrozumie na czym polegają jego prawa i obowiązki tym szybciej nauczy się, że może je respektować względem własnej osoby i musi ich przestrzegać względem innych. W myśl zasady „Czy skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” wprowadzaliśmy uniwersalne wartości współżycia wykorzystując do tego codzienna działalność przedszkolaków. Podjęte działania edukacyjne rozwijały inteligencje wielorakie -językową, społeczną, muzyczną, ruchową, matematyczną itp.(każdego dnia inną).Janusz Korczak był postacią przewodnią dziecięcej podróży. Poznaliśmy go jako pedagoga, lekarza, pisarza ale przede wszystkim jako przyjaciela dzieci i ich orędownika. Wysłuchaliśmy opowiadania o jego życiu i smutnych losach w czasie wojny. Poznaliśmy czas wojennej zawieruchy, w którym nie przestrzegano podstawowych praw człowieka. W oparciu                     o opowiadanie Król Maciuś I wystawiliśmy krótka inscenizacje oraz stworzyliśmy Manifest. Każdego dnia omawialiśmy szczegółowo Prawa jakie przysługują Dziecku tj.:

  • Prawo do radości;
  • Prawo do wyrażania swoich uczuć i myśli;
  • Prawo do szacunku;
  • Prawo do nauki przez zabawę;
  • Prawo do nauki przez zabawę;
  • Prawo do niepowodzeń i łez;
  • Prawo do własności;
  • Prawo do bycia sobą;
  • Prawo do niewiedzy;
  • Prawo do upadków;

Podczas sytuacji zabawowych mieliśmy okazję wyrażać wiele uczuć. Staraliśmy się je nazwać, określić, uświadomić ich znaczenie. Często mówiliśmy o tolerancji i szacunku do drugiej osoby w sytuacjach codziennych. Opowiadaliśmy o swoich obowiązkach jakie wypełniamy podczas bycia przedszkolakiem, synem/córką, wnukiem/wnuczką, właścicielem zwierzątka itp. W ostatnim dniu podczas posiedzenia Sejmu Dziecięcego grupa starszaków stworzyła Ustawę o Dobrym Zachowaniu w Przedszkolu.